Diensten

De Koster Ruimtelijke Ordening levert een breed pakket aan diensten op het gebied van ruimtelijke ordening. Of het om een juridisch advies gaat, het begeleiden van een project of procedure, om het opstellen van bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing, De Koster Ruimtelijke Ordening kan het voor u verzorgen.

Ruimtelijke onderbouwing en nieuw bestemmingsplan
Als het bestemmingsplan een bepaalde ontwikkeling niet rechtstreeks toe staat, maar de ontwikkeling wel gewenst is, kan worden afgeweken van het bestemmingsplan, of dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Wij stellen voor u de benodigde stukken op, volgens de landelijk geldende standaarden. Lees verder: ruimtelijke onderbouwingen (PDF)

Quickscan Bestemmingsplan
Voordat u gronden, of een pand aankoopt, brengen wij voor u in beeld wat kan en wat mag op een perceel, of geven wij de mogelijkheden aan hoe het bestemmingsplan aan te passen aan uw wensen. Lees verder: quickscan (PDF)

Principeverzoek
Wanneer u gaat investeren in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, onderzoekt u natuurlijk de haalbaarheid van uw plan. Het standpunt van de overheid is een belangrijk onderdeel hiervan. Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen van het zg. principeverzoek. Lees verder: principeverzoek (PDF)

Bezwaar en beroep
Er vindt in uw omgeving een ontwikkeling plaats waar u hinder van kunt ondervinden, of omwonenden maken bezwaar tegen uw plan? Wij helpen u bij het opstellen van bezwaar- en beroepsschriften en vertegenwoordigen u bij procedures. Lees verder: bezwaar en beroep (PDF)

Pre-mediation
Bij mediation lossen partijen onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar samen het conflict op. Wat is het bouwplan, wat is het bezwaar en hoe kunnen we samen overeenstemming bereiken? Lees verder: mediation (PDF)

Mitigatie
Nieuwe ontwikkelingen vragen meestal extra ruimtebeslag. Door het effect van de nieuwe ontwikkeling te verzachten door compenserende maatregelen (mitigatie) toe te passen kunnen bezwaren worden weggenomen. Lees verder: mitigatie (PDF)

Overheid
Bekijk onze diensten speciaal voor overheden. Lees verder: overheid (PDF)

Voor vragen, neem dan contact met ons op.