Ruimtelijke onderbouwing

 

Als het bestemmingsplan een bepaalde ontwikkeling niet rechtstreeks toe staat, maar de ontwikkeling wel gewenst is, dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Door middel van een goede ruimtelijke onderbouwing wordt bekeken of de ontwikkeling past binnen wet- en regelgeving. Lees verder: ruimtelijke onderbouwingen (PDF)