Bezwaar en beroep

Er vindt in uw omgeving een ontwikkeling plaats waar u hinder van (kunt) ondervinden, of omwonenden maken bezwaar tegen uw plan. Wij helpen u bij het opstellen van bezwaar- en beroepsschriften en vertegenwoordigen u bij procedures. Lees verder: bezwaar en beroep (PDF)